Familien er en organisme hvor alle er afhængige af hinanden. Når der er noget i familien som forstyrres, bliver hele familien påvirket deraf. 

 

Det kan være en længere proces at finde ud af om dit barn har brug for terapi.

Jeg stiller mig til rådighed med samtaler for familien. 

Med forældrene og med barnet. Mit fokus er at støtte alle i familien til at få en stemme i forhold til det der udspiller sig. 

Hvis børn i familien ikke trives, kan det komme til udtryk på mange måder. Det kan være barnet har svært ved at regulere sine følelser af grunde man ikke kender. Det kan komme til udtryk på mange måder fx ved at vrede og voldsomme konflikter, eller barnet kan vende sig indad og virke træt og modløs. 

Man vil så gerne kunne hjælpe sit barn, og når man ikke lykkes med det, kan det føles fortvivlende. Når man selv er fortvivlet, kan man slet ikke hjælpe.

 

Jeg afholder samtaler med børn fra 6 år og op. I et sådant forløb inviterer jeg ofte forældrene ind i begyndelsen, for at afstemme og undersøge om et forløb med mig er det rette tilbud, og også for at afdække hvor det vil være det rette sted at starte.

 

Handler det om et traume, vurderer jeg om jeg som SE-terapeut om jeg er den rette til opgaven, ellers stiller jeg mig gerne til rådighed for at finde den rette løsning for jer.