De fleste mennesker starter i terapi fordi de har et et ønske om at lære sig selv bedre at kende. 

De kan være nysgerrige på deres historie, relationer og tanke- og handlemønstre.

Mange kommer med en specifik problemstilling eller et tema, som de ønsker at se på.   

 

Når man går i terapi er det sjældent man mærker en forandring med det samme. Terapi er en proces man sætter i gang. 

 

De første par samtaler vil vi derfor undersøge og afstemme de forventninger du kommer med, og se på de forandring du ønsker at lave. Et forløb kan være af kortere og af længere varighed alt efter de problemstillinger der kommer i spil i terapien.

Jeg er meget optaget af at støtte mine medmennesker i at finde hjem til sig selv.  Vi kan alle opleve en følelse af at blive væk fra os selv. At finde tilbage til sig selv, er den vigtigste rejse vi kan tage. Vi har forskellige måder at finde mening og vej i livet. Vigtigheden af at have en fornemmelse af sjæl.... eller at mærke en tryghed i kroppen. Det kan have mange navne at finde fornemmelsen af sammenhæng.

Det kræver mod at stå ved sig selv, at mærke når man ikke er sikker, og mod til at se på de valg man har taget, med åbne øjne. Og det kræver mod at slutte fred med fortiden, og med handlinger som måske kan have voldt skade på dig selv og på andre.

Mod kan man finde frem når man oplever sig hørt og set. Når man er tryg.

I terapien handler det først og fremmest om at det er et trygt rum for dig.  

Gennem den erfaring jeg har dannet mig bla. som Mindfulness instruktør og som SE-terapeut, bruger vi tid på at forankre en oplevelse af sikkerhed, før vi bevæger os ind i det som kan være særligt svært. Jeg har erfaring med, at angst, stress og depression udspringer af det væld af tanker som vi ikke føler os i stand til at stilne. Dette tankemylder er lettere at ændre og stilne, når nervesystemet er i ro.

Psykoterapeut med speciale i traumer, afhængighed stress og angst