Individuel terapi kan være løsningen for dig, når du, som de fleste af os gør, oplever en krise i løbet af livet. Selvværdet og oplevelsen af at kunne overkomme hverdagen kan svinge enormt. Når vi havner i sådan en livskrise, kan psykoterapi faktisk være en enestående mulighed for at udvikle sig og blive stærkere og klogere. Forløbet kan variere i hyppighed og længde. 

Jeg har blandt andet erfaring med

 • Følelsen af ensomhed

 • Magtesløshed

 • Aggression

 • Dårlig søvnrytme

 • Depressive tanker

 • Sorg ved at miste

 • Skilsmisse

 • Stress og angst symptomer

 • Angst

 • Famile og pårørende til mennesker med psykisk sygdom

 • Afhængighed                                             

Jeg tror på en engageret og medlevende relation i psykoterapien. Derfor er min terapeutiske tilgang oplevelsesorienteret. Det vil sige, at vi tage udgangspunkt i det, som udspiller sig her og nu. 

Vi bringer altid vores faste tankemønstre og følelser i spil, når noget berører os dybt. Derfor giver det mening for mig at tale om det, som er vigtigt her og nu, da tilstanden ofte har rødder i de gamle mønstre. 

Du er velkommen til at ringe til mig, for en uddybende samtale.

 

Det har stor betydning, at kontakten mellem terapeut og klienter er god. At der er tillid og åbenhed i mødet med den terapeut du/I vælger. Det er blandt andet et spørgsmål om kemi og temperament. Jeg stiller mig derfor gerne til rådighed for at hjælpe med at finde den bedste løsning for dig/jer. 

 

Længden af et terapiforløb kan variere meget, alt efter de arbejdspunkter, der bringes ind i terapien. Men målet med terapi er altid, at klienten bliver i stand til selv at arbejde videre med udfordringerne. Derfor kan et psykoterapiforløb være af både kortere og længere varighed.